O NAMA

Želimo upoznati laika, projektanata i investitora-graditelja o tradicijskoj, suvremenoj i zdravoj gradnji, prvenstveno manjih stambenih kuća, obiteljskih do urbanih villa s više stambenih jedinica.

PLUS ING – ZDRAVA GRADNJA d.o.o je tvrtka, koja je od autora S.I.B. preuzela njegov višegodišnji rad o zdravoj i bio-gradnji, kao i zdravom stanovanju, da bi na stručan i ujedno popularan način omogućila predstavljanje rezultata proučavanja i rada iz tog područja.

Većina aktivnosti tvrtki koje se bave “zdravom” gradnjom svodi se na reklamiranje građevinskih radova ili energetske učinkovitosti, dakle uštede energije, a ne stvarnom zdravom gradnjom.

Zato se ukazala potreba za edukacijom i laika i stručnjaka o zdravoj gradnji i zdravom stanovanju, upoznavajući zainteresiranog korisnika o štetnosti pojedinih materijala, kao i onih, koji utječu pozitivno na fizičko i mentalno zdravlje čovjeka.

Osim teoretskih i stručnih savjeta/prijedloga, kako postići zdravu gradnju i zdravo stanovanje, naš projekt zahtjeva osviještene korisnike, da bi sami mogli procijeniti što je štetno i nezdravo, a što korisno i zdravo. Ukratko, samo ljudi više razine svijesti (o sebi, prirodi i okruženju) mogu biti zdravi (bez lijekova) ako će se zdravo hraniti (organska hrana) i zdravo stanovati.

Mobitel:

+385 98 387 385

e-mail:

si.bilic01@gmail.com